log

ZAVÁDĚNÍ PROCESU ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK U ZÁKAZNÍKA

blanko

15. 6. 2015

Postoupení pohledávky z pohledu Nového občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Postoupení pohledávky

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). 

§ 1880      

(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

Faktory ovlivňující včasnou úhradu faktur

shutterstock 114759688 2

 

Každého našeho partnera zajímá především jaká je naše úspěšnost. Seznamte se s faktory, které mají vliv na včasnou úhradu a následné vymožení neuhrazené faktury.

 

- Kvalita dokladů prokazující vznik pohledávky, mezi které patří smlouva, objednávka, dodací listy.


- Stáří pohledávky, snažší je vymáhat týden starou pohledávku, než pohledávku starou dva roky.
  Bez ohledu na to, že po letech se můžete tzv. pročekat do promlčecí lhůty, která je podle typu závazku
  od dvou, čtyř až do deseti let.


- Typologie dlužníka – problematický klient, nebo bezproblémový klient.

 

 

 

 

 


SPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ SLUŽBY a.s.


Moravanů 37, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 210 311 316 | +420 210 311 317

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 433 994 | +420 533 433 995