log

ZASTUPOVÁNÍ PŘI JEDNÁNÍ S DLUŽNÍKY

blanko

15. 6. 2015

Postoupení pohledávky z pohledu Nového občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Postoupení pohledávky

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). 

§ 1880      

(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

shutterstock 191505380

Základní typy dlužníků:


Dlužník komunikuje a má prostředky pro úhradu závazku. Pro nás i pro Vás nejlepší partner.

 

Dlužník komunikuje, ale nemá prostředky pro úhradu závazku. Pro nás i pro Vás o něco málo obtížnější, ale umíme si s ním poradit.


Dlužník nekomunikuje, nebo komunikuje obtížně. Do této skupiny nejčastěji patří dlužníci neustále hledající nové výmluvy a důvody, proč závazek úhrady nesplní. Druhou skupinou jsou tzv. „mrtví brouci“. Dobrou zprávou je to, že naši konzultanti umí komunikovat i s notorickými hledači výmluv, stejně jako
s mrtvými brouky.

 

 

 

 

 


SPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ SLUŽBY a.s.


Moravanů 37, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 210 311 316 | +420 210 311 317

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 433 994 | +420 533 433 995