log

SLUŽBY

blanko

15. 6. 2015

Postoupení pohledávky z pohledu Nového občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Postoupení pohledávky

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). 

§ 1880      

(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

Komunikace s vašimi odběrateli začíná dlouho předtím, než je faktura po splatnosti. Právě správným vedením agendy neuhrazených faktur a citlivou komunikací s odběrateli si vytváříte výhodu ve formě dřívější úhrady a tím pádem vašich peněz na vašem kontě. Podle našeho průzkumu z ledna 2015, platí
po lhůtě splatnosti 90% firem. Díky naší správě faktur po splatnosti, se zkracuje doba úhrady faktur 
z průměrných 37 dnů po splatnosti, na 22 dnů po lhůtě splatnosti.

shutterstock 105970766

Po celou dobu spolupráce máte na správu vašeho portfolia přiděleného referenta, který je vám plně
k dispozici, který aktivně komunikuje s vašimi odběrateli, který vám sestavuje data, které předáváte managementu firmy, účetnímu oddělení, potažmo vám mohou sloužit jako data, pro řízení peněžních toků.

Při projednávání spolupráce je nutné s našimi pracovníky nastavit interval předávání faktur do správy. Může to být v den splatnosti, týden po její splatnosti atp.

Vždy ctíme zásadu toho, že našim cílem není jen vymoci peníze za neuhrazenou fakturu. Naším cílem
je i to, aby váš zákazník byl i nadále vašim zákazníkem, aby nebyly nijak narušeny citlivé vztahy a aby profesionálně odvedená práce, našich konzultantů měla za následek upřednostnění vaší úhrady, před ostatními. Ano, ruku na srdce, je to tak. Dle našich zkušeností, se již po prvních týdnech vedení portfolia pohledávek po lhůtě splatnosti, zkrátí u konkrétních subjektů doba, za kterou uhradí své dlužné faktury.
I když je hlas našich konzultantů milý a přístup přátelský, přiznejme si, že nikdo z nás nemá tyto upomínkové telefonické hovory, i když jsou sebevíc přátelské, vlastně rád.

 


SPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ SLUŽBY a.s.


Moravanů 37, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 210 311 316 | +420 210 311 317

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 433 994 | +420 533 433 995