log

OSOBNÍ DORUČOVÁNÍ ODBĚRATELŮM

blanko

15. 6. 2015

Postoupení pohledávky z pohledu Nového občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Postoupení pohledávky

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). 

§ 1880      

(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

shutterstock 56898892

Pokud se nám nedaří s osobou dlužníka spojit telefonicky, ani e-mailem, vyšleme do jeho známé adresy našeho doručovatele. Nemějte strach, není to žádný svalovec, je to náš kolega Lukáš, který umí nejen doručit nedoručitelné, ale umí i dlouho čekat, pokud je to potřeba.

 

 

 


SPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ SLUŽBY a.s.


Moravanů 37, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 210 311 316 | +420 210 311 317

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 433 994 | +420 533 433 995