log

O NÁS

blanko

15. 6. 2015

Postoupení pohledávky z pohledu Nového občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Postoupení pohledávky

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). 

§ 1880      

(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

Společnost pro právní služby je renomovanou specializovanou společností, která nabízí svým klientům kompletní servis ve správě pohledávek.

Neuhrazené faktury jsou společenským nešvarem, který netrápí jenom podnikatele na území ČR,
ale jedná se o celosvětový problém. Připusťme, že některé lokace se stabilnějším právním systémem
se dokáží s dlužníky v prodlení vypořádat lépe než je tomu u nás...

Náplní našich služeb není pouze správa již neuhrazených faktur, ale především vytvoření veškerých účinných preventivních opatření, které mohou zajistit věřiteli snadnou budoucnost vymahatelnosti pohledávek z obchodního styku. Základem všeho jsou kvalitní obchodní podmínky. Naše právní oddělení pro naše klienty sestaví na míru kvalitní obchodní podmínky, podle kterých se smluvní vztahy mezi věřitelem a budoucím dlužníkem budou řídit. Součástí našich služeb je sestavení kvalitních pojmenovaných smluv pro budoucí obchodní styk s ohledem na to, v jakém oboru náš klient podniká. Součástí právního servisu v oblasti smluv je citlivé doporučení zajišťovacích institutů, které do budoucna mohou předejít dlouholetému soudnímu sporu nebo zbytečným nákladům spojeným s vymáháním pohledávky a práva. Zejména se jedná o rozhodčí doložky nebo směnečné či další zajišťovací instituty.

shutterstock 251081308

V případě, že se nám nepodaří smírčím způsobem zajistit splnění závazku dlužníkem, předáme veškerou agendu z rukou konzultantů do rukou našich právních zástupců, kteří citlivě celou situaci posoudí
a navrhnou našim klientům nejvhodnější způsob řešení. Jak už bylo výše zmíněno: rozhodčím řízením, uplatněním směnečné žaloby nebo soudní žalobou.

Součástí našeho servisu je právní zastoupení po celou dobu trvání sporu o zaplacení. Součástí našich služeb je i následné předání kompletní agendy k výkonu rozhodnutí exekutorovi nebo jiné oprávněné osobě.

 

S úctou Váš Tomáš Březina, statutární ředitel


SPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ SLUŽBY a.s.


Moravanů 37, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 210 311 316 | +420 210 311 317

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 433 994 | +420 533 433 995