log

NAŠI KLIENTI

blanko

15. 6. 2015

Postoupení pohledávky z pohledu Nového občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Postoupení pohledávky

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). 

§ 1880      

(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

Naši klienti nejsou nikterak omezení co do počtu zaměstnanců nebo velikosti obchodního obratu.

VĚŘITELÉ

Pro naše klienty, kteří jsou v pozici věřitele, nabízíme kompletní správu a vedení agendy pohledávek,
a to převzetím kompletní administrativy spojené s vedením pohledávky. S námi můžete zapomenout,
že vymáhání pohledávky je silová záležitost. Veškeré služby, které nabízíme našim klientům, plně podporují korektní obchodní vztahy a korektní komunikaci na obou stranách. Základem naší filozofie
je efektivní a citlivá komunikace s dlužníkem tak, aby nebyly nyní, ani do budoucna jakkoliv narušeny obchodní vztahy.

DLUŽNÍCI

shutterstock 159271628
Společnost pro právní služby neposkytuje servis pouze věřitelům, poskytuje servis i dlužníkům. Nezřídka se dlužník ocitne v druhotné platební neschopnosti, kde řeší ten samý problém jako náš klient. Dokážeme proto pomocí ať už třeba vzájemnému započtení pohledávek nebo jiné efektivní komunikaci jako například zajištění faktoringu nebo úvěru nebo kontokorentního úvěru, který může být použit
k plnění svých závazků. Vzhledem k tomu, že Společnost pro právní služby je vysoce etablovaná na tomto trhu, dokáže efektivně komunikovat s bankovním i nebankovním sektorem a vyjednat pro dlužníka nejlepší možnou cestu k půjčce, která mu pomůže dostat se ze vzniklé situace.
Jak je již patrno z výše uvedených informací, není naším zájmem vyvíjet silový nebo psychický nátlak
na dlužníka, ale najít pro něj nejvýhodnější řešení. Nikdy dlužník, který se ocitne v rohu, není schopen efektivně komunikovat ani dlouhodobě plnit své závazky, proto veškerá naše činnost a úsilí jsou směřovány k tomu, aby se dlužník do rohu nikdy nedostal. Společně velmi citlivě hledáme nejvhodnější řešení, abychom pomohli dlužníkovi ze vzniklé situace.
Používáme k tomu například tyto nástroje:

  • bankovní a nebankovní půjčky
  • hypoteční úvěry
  • osobní půjčky
  • faktoring – a to regresní nebo bezregresní


SPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ SLUŽBY a.s.


Moravanů 37, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 210 311 316 | +420 210 311 317

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 433 994 | +420 533 433 995