log

JAK PRACUJEME

blanko

15. 6. 2015

Postoupení pohledávky z pohledu Nového občanského zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

Postoupení pohledávky

§ 1879

Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit smlouvou jako postupitel i bez souhlasu dlužníka jiné osobě (postupníkovi). 

§ 1880      

(1) Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.

(2) Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí.

shutterstock 126844199

Váš konzultant se pro vás stane, stejně jako pro vaše odběratele – dlužníky, komunikačním partnerem. Pokud to přímo nevyžaduje situace, tak máme zásadu, že jeden konzultant od vzniku pohledávky,
do jejího vymožení stačí. Předcházíme tak komunikačním šumům při předávání agendy, máte jediného partnera, který vám garantuje a reportuje výsledky.

 


SPOLEČNOST PRO PRÁVNÍ SLUŽBY a.s.


Moravanů 37, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 210 311 316 | +420 210 311 317

Příkop 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 433 994 | +420 533 433 995